ទេពអប្សរាកាហ្វេ និង ភោជនីដ្ឋាន
APSARA CAFE &RESTURANT

កាហ្វេ

កាពូឈីណូ

5$

កាហ្វេដូង

5$

អាមេរិកកាណូ

5$

វ៉ានឺឡា

5$

ម្ហូបកម្ម៉ង់

ឆាលុកឡាក់

5$

មីឆា

5$

មីស៊ុប

5$

ឆាក្ដៅ

5$

បាយស

5$

ទាអាំងអំបិលទុំ

5$

បង្អែម

បបរសណ្ដែកខ្មៅ

5$

បបរសណ្ដែកខៀវ

5$

បបរសណ្ដែកក្រហម

5$

បបរសណ្ដែកក្រហម

5$

បបរសណ្ដែកក្រហម

5$

បបរសណ្ដែកក្រហម

5$

បបរសណ្ដែកក្រហម

5$

ភេសជ្ជៈ

កូកា

5$

ស្ព័យ

5$

ស្ទីង

5$

ពេបស៊ី

5$

អានឈ័រ

5$

ហ្គេនស្ពេរ

5$

ថៃហ្គេ

5$

រាល់ការកម្មង់ចាបពី 2 មុខឡើងទៅនឹងទទួលបានការដឺកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ

ពត៌មានបន្ថែម ៖

012 67 47 12  / 061 81 95 07

អាសយដ្ឋាន៖

ផ្លូវសហព័ន្ធរស្សីសង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌ សែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ។